Fika på Sluss Cafét, Trollhättan 1/7 2021

Foto Jessica och Jan Thorn