Fika på Café Gläntebo, Backamo 17/6 2021

Foto Jessica och Jan Thorn