Klubbens syfte från början har alltid varit att åka på olika utflykter och träffar ihop.

Öka intresset för luftkylda Folkvagnar genom gemenskapen och erfarenheten inom klubben.