Skip to main content

Styrelsen i VW Airheads

Ordförande 

Michael Werner
Vargön
070-524 98 83

Sekreterare

Jessica Thorn
Vargön

Kassör

Mats Stenberg
Trollhättan

Valberedning

Jan "Snickarn"

Åke Kylén

Suppleanter

1.
Jörgen Larson
Vargön

2.
Tomi Kinnunen
Trollhättan

Materialansvarig

Jörgen Larson
Vargön

Webbansvarig

Jan Thorn
Vargön