Skip to main content

Styrelsen i VW Airheads

Ordförande 

Michael Werner
Vargön
070-524 98 83

Sekreterare

Jessica Thorn
Vargön

Kassör

Mats Stenberg
Trollhättan

Valberedning

Jan "Snickarn"

Åke Kylén

Suppleanter

Tomi Kinnunen
Trollhättan

Materialansvarig

Jörgen Larson
Vargön

Webbansvarig

Jan Thorn
Vargön