Syftet med VW Airheads

  • Att samlas runt VW-intresset året runt
  • Hjälpa varandra med råd
  • Åka på träffar
  • Klubbmöten